ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชยภร วงษ์ปลั่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางศุภิญญา สุริเตอร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1