ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกฤษณวรรณ วงศิริ
ครู คศ.1

นายทรงชัย สุภาพ

นางศุภิญญา สุริเตอร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2