อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
 
อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ แต่งกาย งาม

 

เอกลักษณ์
ชุมชนร่วมสร้าง  ผู้เรียนร่วมสาน  ประชาสรรค์ร่มรื่น