โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
63 หมู่ 12 ต.สะเดาใหญ่  ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ -
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564