โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
63 หมู่ 12 ต.สะเดาใหญ่  ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาพกิจกรรม
ประชุมภาคีเครือข่าย ยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่28พฤษภาคม2566 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์ยกร่างระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,10:05   อ่าน 32 ครั้ง