ภาพกิจกรรม
ธรรมสัญจร 2/2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.  โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ คณะครู บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมอบรมธรรมสัญจร เสริมสร้างความกตัญญู ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,21:22   อ่าน 26 ครั้ง