ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เกี่ยวข้าว 2565
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะครูนักเรียนโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว บริเวณหน้าโรงเรียน และแปลงนาสาธิต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,08:17   อ่าน 197 ครั้ง