ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรำลึกครูกลอนวันสุนทรภู่
28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมไทย

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" ผู้ซึ่งที่ได้รับการยกย่องจาก "ยูเนสโก" ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,13:18   อ่าน 165 ครั้ง