ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การให้ความรู้จากพี่ๆตำรวจ ฯลฯ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,13:07   อ่าน 48 ครั้ง