ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 93855
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 93826
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 93948
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 94104
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 93841
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 93856
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 94518
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 93859
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 93885
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 93851