ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48416
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 48220
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 48407
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 48399
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 48279
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 48420
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 48497
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 48281
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 48596
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 48518