ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48417
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 48221
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 48408
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 48400
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 48280
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 48421
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 48498
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 48282
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 48597
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 48519