ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48420
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 48224
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 48421
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 48403
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 48283
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 48424
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 48501
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 48285
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 48600
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 48522