ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วีดิทัศน์รายงานการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วีดืทัศน์แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขตตรวจราชการที่ 14
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี)
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์สพม.28 ติดตามเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/288054271936567/videos/854140421829075/
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,15:20   อ่าน 85 ครั้ง