ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 184
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 171
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 284
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 432
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 178
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 201
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 860
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 202
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 230
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 187