ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 187
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 172
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 285
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 433
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 179
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 201
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 867
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 203
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 230
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 188