ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลเรียนรู้MS-word Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 194
รูปสอบ ม.4/2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 743.72 KB 178
ทำการ์ตูน Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 291
รูปสอบม.4-1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 439
แบบส่งรายการเอกสารประกอบการประเมินสมศ.รอบ3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 185
การ์ตูนกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 207
การทำรูปวาด Word Document ขนาดไฟล์ 835.02 KB 873
รูปรถ JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.04 KB 209
รูปสิว JPEG Image ขนาดไฟล์ 212.45 KB 237
ผลการประเมินโดยเขตฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 185.24 KB 194