ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
GAT-PAT
TB ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.4 KB
ตัวอย่างข้อสอบ GATPAT ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 872.5 KB
รูปแบบข้อสอบ GAT-PAT ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 762.38 KB
TB วิชาสามัญ 9 วิชา ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.4 KB