ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O-NET
คะแนน O-NET ม.3 ปี 58
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 591.78 KB
คะแนน O-NET ม.3 ปี 59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 828.09 KB
คะแนน O-NET ม.3 ปี 60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.8 KB
คะแนน O-NET ม.6 ปี 58
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.35 KB
คะแนน O-NET ม.6 ปี 59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
คะแนน O-NET ม.6 ปี 60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.65 KB
คลังข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาไทย

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB
คลังข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
คลังข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาวิทยาศาสตร์

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.31 MB
คลังข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาสังคมศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB
คลังข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาอังกฤษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
TB O-NET ม.3 ปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.11 KB
TB O-NET ม.6 ปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.83 KB
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.1 KB
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.27 KB